Zbrojovka gól(vlajky)

Zbrojovka gól, Zbrojovka gól, Zbrojovka gól, gól, gól, gól, góóól. Stadiónem vlajky vlajou, zbrojovácké vlajky jsou. (2x)